bcManager Professional
yellow1
bcConstructii
Software pentru urmarirea lucrarilor de constructii

Modulul software bcConstructii, parte a suitei ERP bcManager Professionaleste util pentru urmarirea raportului dintre estimari si realizari in lucrarile de constructii si instalatii.

Modulul  bcConstructii centralizeaza informatiile vehiculate pe santiere si le confrunta la nivelul Fisei limita de resurse pentru a oferi o imagine exacta asupra raportului dintre consumurile estimate in oferta si realizari, in functie de stadiul fiecarei lucrari. Aplicatia este astfel utila responsabililor de santier pentru un control precis al consumurilor de resurse.

Diagrama programului de constructii si instalatii

bcConstructii - diagrama programului

Avantajele programului de constructii si instalatii

 • Pentru realizarea antecalculului unei lucrari, resursele si costurile aferente acestora pot fi preluate dintr-o aplicatie de devize sau pot fi definite in cadrul unei Fise limita de resurse
 • Versionarea Fisei Limita, pentru a evidentia modificarile investitiei, poate fi generata fie de dispozitiile de santier, fie de reducerea cantitativa si/sau valorica a resurselor, in scopul stabilirii unui obiectiv privind consumurile si pretul de achizitie al resurselor.
 • Postcalculatia va tine cont de costurile cu materialele, manopera, transportul sau utilajele.
 • Costurile generate prin desfasurarea lucrarilor pot fi comparate in orice moment, in termeni procentuali, cu stadiul fizic al lucrarilor, cu valoarea facturata, sau cu valoarea incasata.
 • Comparatia dintre stadiul fizic al lucrarilor si consumurile valorice inregistrate poate fi facuta pentru fiecare lucrare in parte, configurata ca si centru de cost/venit.
 • Costurile cu manopera pot fi inregistrate direct de pe santier prin utilizarea unui modul web de culegere a datelor de pontaj.

Urmarirea costurilor detaliat pe categorii de resurse

Pentru urmarirea detaliata a costurilor se vor avea in vedere urmatoarele informatii:
 • bonurile de consum pe materiale achizitionate sau din productia proprie
 • pontajul introdus pentru calculul manoperei prestate de angajatii proprii sau de terti
 • cheltuielile aferente transportului si utilajelor care rezulta din fisele de parcurs / activitate zilnica: combustibil, sofer / operator, consumabile, taxe, etc. (exista posibilitatea integrarii cu o aplicatie software de urmarire a flotei auto prin GPS)

Urmarirea stadiului real al lucrarilor de constructii si instalatii

Stadiul real al lucrarii este cules de pe teren de catre responsabilii de santiere.

Pentru a identifica santierele cu probleme se va compara stadiul real al lucrarii cu consumurile reale de resurse (raport intre resursele ofertate si cele consumate efectiv).

In cadrul aceluiasi raport aplicatia va ofera si o comparatie cu valoarea facturata si incasata pe un anumit contract.

Administrarea contractelor pentru lucrarile de constructii si instalatii

Un contract poate fi impartit in mai multe categorii de lucrari pe domenii de specialitate (ex: Reabilitare DJ123, Extindere retea de canalizare menajera si statie de epurare, Alimentare cu apa si statie de tratare, Reabilitare si dotare cladire in regim P+4E, etc.) , fiecare avand asociata cate o Fisa limita.

Fisa limita contine detaliat toate resursele aferente obiectivului, distinct pe fiecare categorie de resurse – material, manopera, utilaj, transport.

Integrarea cu aplicatii de devize

bcConstructii este un program integrat cu aplicatia gratuita de ofertare si decontare  eDevize si, implicit, cu serviciile DevizExpres. Prin aceasta integrare, solutia completa ofera utilizatorului noi facilitati:

Preluarea integrala a investitiei din aplicatia eDevize

 • preluarea ierarhiei Investitie - Obiect - Deviz
 • calculul valorilor resurselor conform recapitulatiei (cheltuieli directe, indirecte si profit)
 • preluarea articolelor de deviz in stadii fizice pentru urmarirea realizarilor in comparatie cu resursele consumate.

Asocierea materialelor importate (materiale generice conform normativelor de ofertare) cu cele consumate efectiv, pe santier

Mai multe materiale generice pot fi asociate unui singur material consumat. Asocierea permite transformarea cantitativ-valorica in functie de unitatea de masura, in mod automat, prin introducerea unui coeficient de transformare.

Rapoarte in programul pentru constructii si instalatii

 • Rapoarte web accesibile din orice loc cu conexiune la Internet
 • Situatii comparative la zi intre costuri, incasari si stadiul real al lucrarilor 
 • Informatii despre santierele cu un consum necorespunzator al resurselor 
 • Raportari ale costurilor pentru cele patru componente: materiale, manopera, utilaje, transport
 • Comparatii intre costurile estimate si cele efective pentru fiecare componenta