bcManager Professional
green3
bcImobilizari
Evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii

Aplicatia este integrata in pachetul ERP bcManager Professional si sprijina managementul imobilizarilor prin functionalitatile extinse pe care le pune la dispozitia utilizatorului.

bcImobilizari  este un program software pentru gestionarea mijloacelor fixe si pentru calculul amortizarii. Programul are mai multe componente:

 • un sub - modul pentru administrarea mijloacelor fixe
 • un catalog de clasificare a mijloacelor fixe
 • un istoric al modificarilor realizate pe mijloacele fixe
 • istoric al valorilor minime de configurare a mijloacelor fixe
 • centre de cost
 • gestionari

Diagrama programului de mijloace fixe

bcImobilizari - diagrama programului

Avantajele programului de mijloace fixe

Programul faciliteaza evidenta stricta a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si a imobilizarilor necorporale.

 • Calculeaza automat cotele lunare de amortizare, valoarea ramasa de amortizat si valoarea contabila a amortizarii.
 • Ofera posibilitatea de inventariere prin scanarea codurilor de bare.
 • Programul bcImobilizari poate exporta informatiile legate de amortizare in contabilitate.
 • Calculul amortizarii poate fi facut pe centre de cost.
 • Imobilizarile pot fi scoase din folosinta prin casare, stornare, transfer sau vanzare.

Calculul amortizarii in programul de mijloace fixe

Calculul ratelor de amortizare se face conform uneia dintre urmatoarele metode: liniara, degresiva  cu uzura morala, degresiva fara uzura morala, accelerata, in functie de numarul de kilometri si in functie de numarul de ore de functionare.

Amortizarea in functie de numarul de kilometri

Programul permite lunar introducerea numarului de kilometri parcursi pentru mijloacele fixe la care a fost selectat tipul de amortizare in functie de numarul de kilometri, in vederea determinarii valorii de amortizare lunara.

Amortizarea in functie de numarul de ore de functionare

Programul permite introducerea lunara a numarului de ore pentru mijloacele fixe la care a fost selectat tipul de amortizare in functie de numarul de ore de functionare, in vederea determinarii valorii de amortizare lunara.

Clasificarea mijloacelor fixe

Sistemul de clasificare este bazat pe o structura arborescenta de grupe, subgrupe, clase, subclase, iar in unele cazuri si familii.  De mentionat este faptul ca aplicatia prezinta acest arbore, actualizat dupa ultimele modificari din legislatie, dar ofera si posibilitatea de adaugare a unor coduri noi de catalog.

Se pot introduce urmatoarele informatii referitoare la un mijloc fix:

 • codul de clasificare si denumirea grupei
 • denumirea mijlocului fix
 • numarul de inventar
 • data punerii in folosinta
 • tipul de imobilizare
 • valoare de inregistrare
 • gestionarul
 • centrul de cost
 • tipul de amortizare
 • coeficientul de amortizare pentru amortizarea accelerata
 • durata de amortizare
 • unitatea de masura
 • durata de amortizare ramasa
 • valoarea ramasa
 • furnizorul
 • data referitoare la documentul de intrare
 • conturile contabile aferente
 • imaginea mijlocului fix si observatii optionale.

Fiecare imobilizare poate fi insotita de un mic comentariu (in cazul in care necesita informatii suplimentare).

Se permit modificari asupra valorii mijlocului fix, asupra tipului de imobilizare, asupra codului de clasificare, asupra centrului de cost si asupra gestionarului.

 

Alte functionalitati ale programului de mijloace fixe

Inchiderea la o data

Din aceasta fereastra se poate inchide, la o data, lucrul cu mijloacele fixe. Acest lucru inseamna ca daca am inchis la o anumita data nu se mai pot introduce, modifica sau sterge mijloace fixe la o data anterioara ultimei inchideri. Acest lucru este indicat sa se realizeze o data cu inchiderea lunii din contabilitate.

Registrul bunurilor de capital

Registrul bunurilor de capital permite gestionarea mijloacelor fixe in functie de ajustarile taxei pe valoare adaugata. Aceasta se realizeaza prin asocierea TVA fiecarui mijloc fix, inclusiv ajustarile de valoare ale acestuia.

Reevaluarea imobilizarilor

In urma reevaluarii mijloacelor fixe se pot modifica valorile astfel incat calculul amortizarii sa se realizeze in functie de noile valori. In acest caz se va tine cont de reevaluarea cumulata.

 

Rapoarte in programul de mijloace fixe

Principalele rezultate ale aplicatiei bcImobilizari sunt :

 • Fisa mijlocului fix: cuprinde toate informatiile legate de un mijloc fix, informatii care sunt grupate intr-o fisa detaliata a mijlocului fix.
 • Situatia intrarilor: cuprinde informatii referitoare la valorile de intrare si la factura cu care a intrat mijlocul fix.
 • Situatia iesirilor: modul in care a iesit mijlocul fix din folosinta, data iesirii, valoarea de inregistrare, valoarea amortizata si valoarea ramasa.
 • Situatia modificarilor: modificarile care au avut loc in timp asupra mijloacelor fixe.
 • Situatia amortizarilor la o data - export excel: valoarea de inregistrare, amortizarea lunara totala si valoarea ramasa.
 • Lista inventariere I (centre cost, gestionari) si Lista de inventariere II (cu coduri de clasificare): valorile contabile si valorile de inventar ale mijloacelor fixe care se gasesc pe inventar.
 • Lista inventariere III : reprezinta lista de inventariere generala si cuprinde toate informatiile legate de valorile initiale, valorile de inregistrare, amortizarile lunare si totale, precum si valorile ramase ale mijloacelor fixe care se gasesc pe inventar.
 • Plan de amortizare : amortizarile mijloacelor fixe incepand cu o data precizata pentru cati ani se specifica.
 • Centralizator lunar: valoarea de inventar cumulata, amortizarea cumulata, intrarile din luna in curs, amortizarile din luna in curs, iesirile din luna in curs, valoarea totala de inventar si amortizarea totala.

bcImobilizari ofera posibilitatea personalizarii rapoartelor la cererea utilizatorului. Astfel se pot tipari rapoartele dupa anumite criterii de filtrare si pe anumite perioade de timp.